Aviso legal

En cumprimento co deber de información recollido en artigo 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico, sinálanse os seguintes datos:

Denominación social: ASOCIACION VEGANAGAL

CIF: G05496351

Domicilio social: Domicilio Rúa Fragoselo 294, Vigo (36330), Galicia

Contacto: info@vegana.gal

Política de privacidade

Responsable dos datos persoais: ASOCIACION VEGANAGAL, con CIF G05496351 e domicilio social en Domicilio Rúa Fragoselo 294, Vigo (36330), Galicia e cuxo correo electrónico de contacto é info@vegana.gal.

Datos solicitados e finalidade do tratamento

ASOCIACION VEGANAGAL en todo momento velará porque o uso que se lle dá ao sitio web, aos contidos, e ao tratamento dos datos persoais do usuario, sexa realizado do xeito máis correcto. O usuario sempre poderá exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación, portabilidade, esquecemento ou oposición, todo iso en fiel cumprimento das directrices das leis que rexen a materia, escribindo a info@vegana.gal.

Formularios do sitio web

O sitio web dispón de 2 tipos de formularios:

Encargados do tratamento dos datos

vegana. gal necesita apoio de terceiros (que cumpran coa normativa española sobre protección de datos persoais) para poder ofrecer adecuadamente os seus servizos. En cumprimento dos principios de información e transparencia, faise saber que estes terceiros son:

En casos puntais, ASOCIACION VEGANAGAL poderá utilizar aplicacións ou ferramentas que non estean incluídas nesta lista.

Duración do tratamento dos datos

Os seus datos serán conservados o tempo mínimo necesario para a correcta prestación do servizo ofrecido así como para atender as responsabilidades que se puidesen derivar do mesmo e de calquera outra esixencia legal.

No caso dos datos persoais fornecidos para a newsletter e comentarios no blogue, será polo tempo que o titular dos datos desexe permanecer na newsletter, polo que poderá darse de baixa no momento que así o desexe, de forma automática como se indica no pé de páxina de cada e-mail da newsletter ou escribindo a info@vegana.gal.

Dereitos

Os dereitos de protección de datos dos que son titulares os interesados son:

Podo retirar o consentimento?

Vostede ten a posibilidade e o dereito de retirar o consentimento para calquera finalidade específica outorgada no seu momento, sen que iso afecte á licitude do tratamento baseado no consentimento previo á súa retirada.

Onde podo reclamar no caso de que considere que non se tratan os meus datos axeitadamente?

Se algún interesado considera que os seus datos non son tratados correctamente por ASOCIACION VEGANAGAL pode dirixir as súas reclamacións ao correo info@vegana.gal ou á autoridade de protección de datos que corresponda, sendo a AEPD a indicada no territorio estatal, www.agpd.es

Seguridade e actualización dos seus datos persoais

Co obxectivo de salvagardar a seguridade dos seus datos persoais, informámoslle de que ASOCIACION VEGANAGAL adoptou todas as medidas de índole técnica e organizativa necesarias para garantir a seguridade dos datos persoais fornecidos. Todo iso para evitar a súa alteración, perda, e/ou tratamentos ou accesos non autorizados, tal como esixe a normativa, aínda que a seguridade absoluta non existe.

É importante que, para que poidamos manter os seus datos persoais actualizados, nos informe sempre que se produza unha modificación dos mesmos.

Confidencialidade

ASOCIACION VEGANAGAL infórmalle que os seus datos serán tratados co máximo celo e confidencialidade por todo o persoal que interveña en calquera das fases do tratamento.