POLÍTICA DE COOKIES

A web ASOCIACION VEGANAGAL (en diante https://vegana.gal/) utiliza cookies. As cookies son ficheiros enviados a un navegador por medio dun servidor web para rexistrar as actividades do usuario nunha web determinada. A primeira finalidade das cookies é a de facilitar ao usuario un acceso máis rápido aos servizos seleccionados. Ademais, as cookies personalizan os servizos que ofrece a web, facilitando e ofrecendo a cada usuario información que é do seu interese ou que pode ser do seu interese, en atención ao uso que realiza dos servizos.

As cookies utilizadas no navegador do usuario instaláronse coa súa autorización. Se nalgún momento desexa revogar esta autorización, poderá facelo sen obstáculo algún. Para iso pode visualizar a sección Desactivación ou eliminación de cookies, que se atopa descrita nestas políticas.

ASOCIACION VEGANAGAL está en total liberdade de realizar os cambios que considere pertinentes no sitio web. Para iso poderá engadir apartados, funcionalidades ou calquera elemento que quizais poida xerar o uso de novas cookies, polo que se aconsella ao usuario que verifique a presente política de cookies cada vez que acceda ao sitio web, para que poida manterse actualizado por calquera cambio que se poida dar desde a última visita realizada.

Tipos de cookies segundo a entidade que as xestiona

As cookies poden ser:

Este sitio web utiliza cookies propias e de terceiros.

Tipos de cookies segundo a súa finalidade

Dependendo da función que cumpran, as cookies poden ser:

Algunhas cookies poden ser polivalentes, é dicir, cumprir con 2 ou máis funcións.

Tipos de cookies segundo a súa duración

Segundo o prazo de tempo que permanecen activadas no equipo terminal, as cookies poden ser:

Consecuencias de desactivar as cookies

Os posibles efectos por non autorizar o uso de cookies poden ser os seguintes:

Que cookies utilizo?

Desactivación ou eliminación de cookies

O usuario poderá eliminar e/ou bloquear as cookies, para toda navegación que realice ou para un dominio web determinado. Esta configuración debe realizala en cada navegador, se o fai nun navegador e non nos restantes do mesmo dispositivo, asumirase que nos outros se acepta o uso de cookies.

Como cada navegador posúe configuracións diferentes, o usuario deberá dirixirse á parte de axuda de cada un para ver o caso en particular. Nesta sección faise mención aos máis comúns. O usuario sempre deberá acudir aos manuais de uso do seu navegador, esta guía é meramente orientativa.

Avisos relacionados coas cookies

ASOCIACION VEGANAGAL non se fai responsable polos fallos técnicos que o usuario poida atopar no sitio web ou no seu navegador por manipular de xeito erróneo a desactivación ou eliminación das cookies, en todo momento deberá o usuario verificar a información sobre a súa desactivación ou eliminación na sección de axuda do navegador que lle corresponda. O usuario asume a responsabilidade de eliminar ou desactivar as cookies no seu navegador e en polo tanto, asume as consecuencias que se deriven disto.

En todo momento o usuario poderá comunicarse con ASOCIACION VEGANAGAL a través deste e-mail: info@vegana.gal